DIN TOTALLEVERANTÖR OCH SERVICEPARTNER


BURECA är en certifierad kylfirma som säljer, levererar och installerar utrustning samt utför service till butiker, restauranger och caféer. Bureca är en trygg och långsiktig samarbetspartner som tar ansvar även efter garantitiden.

BURECA AB (BUtik-, REstaurang-, och CAféutrustningar) startade sin verksamhet 1999 med huvudkontor i Malmö. Vi är idag 15 anställda och omsätter ca 25 mill. Företaget är certifierat och ackrediterat (enligt EU 303/2008, SFS 2007:846, SFS 2009:382) av myndigheter för installation, service och kontroll av kyl- och värmepumpanläggningar.

Betalningssätt