Fettavskiljare markförlagd LIPUMAX G 2/200 H

Uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, materialkrav och täthet.

Fettavskiljare markförlagd LIPUMAX G 4/400 H

Uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, materialkrav och täthet.

Fettavskiljarpaket Serveringsmiljö Inomhus Modell

Avsett för installation på spillvattenledning från små kommersiella kök

Fettavskiljarpaket Restaurangmiljö Inomhus Modell

Avsett för installation på spillvattenledning från mindre kommersiella kök