Miljöpolicy


Alla vill leva i en ren miljö och det är i högsta grad något som Bureca bidrar till. Vi arbetar aktivt med miljövänliga metoder och lägger stort fokus på återvinningssystem från våra konstruerade kylanläggningar.

Vårt förhållningssätt till miljö och miljöfrågor präglas av fyra principer:

  • Vi saluför endast högkvalitativa produkter.
  • Ren teknik principen.
  • Omhändertagande av köldmedieavfall.
  • Kretsloppsprincipen.

Högkvalitativa produkter innebär en längre livslängd, mindre service som bidrar till en mindre miljöförstöring. Vi är exceptionellt noggranna i vårt urval av leverantörer och deras utrustning. Våra erfarna elingenjörer och kyltekniker kvalitetssäkrar all utrustning vi saluför.


Ren teknik principen i våra installations- och servicearbeten innebär att:

  • Driva kylanläggningarna så länge som möjligt med samma köldmedium.
  • Köldmediesystem ska alltid konstrueras så tät så att köldmediemängden kan hållas så låg som möjligt.
  • Använda köldmedier med lägsta möjliga effekt på växthuseffekten och ozonskiktet.
  • Utföra installations- och servicearbeten enligt kommissionens förordning enligt EU 303/2008, och enligt Köldmedieförordningen SFS 2007:846, SFS 2009:382 samt svensk kylnorm.

Omhändertagning av köldmedieavfall med rätt metoder och dokumentering är en viktig åtgärd som alla kylfirmor måste tänka på. Vi noterar och dokumenterar allt köldmedieavfall som slutligen omhändertas av vår köldmedieleverantör.  

Kretsloppsprincipen innebär att det som utvinns ur naturen ska på ett uthålligt sätt användas, återvinnas och slutligen omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning utan att utsätta vår natur för någon miljöförstöring.

Bureca tar sitt ansvar i miljöarbetet genom att vara ett föredöme gentemot kunder och leverantörer. Det betyder att det åligger oss alla i bolaget att både internt och externt aktivt verka för och informera om en god miljöekonomi.